Betaling van uw vakantie...

Betaling vakanties

Vakanties voor mensen met een beperking zijn vaak duurder dan vakanties voor mensen zonder een beperking. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de noodzakelijke begeleiding voor het veilig en vertrouwd organiseren en uitvoeren van uw vakantie. Wij werken weliswaar met vrijwilligers die niet betaald worden voor de begeleiding tijdens uw vakantie, maar we maken wel kosten voor hen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor het trainen van vrijwilligers en de onkosten voor vervoer en verblijf tijdens de vakanties. Ook besteden we veel zorg en aandacht aan het reserveren van uw vakantie, wij vinden dat de door u geboekte vakantie zoveel mogelijk moet aansluiten bij uw wensen. 

Er zijn verschillende manier om (een deel van) uw vakantie te betalen

U kunt daarbij denken aan:
* Betaling vanuit eigen middelen
* Betaling vanuit uw PGB 
* Betaling vanuit Zorg in Natura
* Betaling vanuit Fondsen

Wilt u graag meer informatie over mogelijkhden om een vergoeding voor de zorg tijdens uw vakantie te krijgen neemt u dan contact op met uw mantelzorgmakelaar, de diensten van een mantelzorgmakelaar worden vaak vergoedt als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft

 
Betalen vanuit Zorg In Natura
Als u zorg of begeleiding ontvangt van een zorgverlener via Zorg in Natura, bijvoorbeeld thuiszorg of thuisbegeleiding, kunnen wij op uw verzoek contact opnemen met uw zorgverlener om de zorg en begeleiding over te nemen gedurende uw vakantie. Wij sluiten dan in overleg een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener.
 
Betalen vanuit PGB
Vanuit uw PGB kunt u in veel gevallen (een deel van) de reissom betalen, het gaat dan met name om het deel dat de zorg en begeleiding betreft, kosten die u niet vanuit PGB kunt betalen zijn: activiteiten, reserveringskosten, Bijdrage GGTO, bijdrage Calamiteitenfonds en de reis- en/of annuleringsverzekering. Het deel voor de begeleiding is onder te verdelen in:
* Begeleiding individueel
* Persoonlijke Verzorging
* Verpleging
* Logeeropvang (respijtzorg)

Er is de laatste jaren veel veranderd in de regelgeving rondom de zorg, wij willen u dan ook dringend adviseren om goed na te gaan wat u mag betalen vanuit uw PGB voordat u uw vakantie reserveert, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de websites van Mezzo en Per Saldo

 
Werkwijze
Als u (een deel van) uw vakantie wilt betalen vanuit uw PGB dan kost dat de nodige voorbereiding, neemt u hiervoor ruim de tijd. 
1. U vult zorgvuldig een zorgovereenkomst in en stuurt deze op naar Reisburo Vakantie & Zorg. 
2. U vult de zorgbeschrijving in en stuurt deze ook naar Reisburo Vakantie & Zorg.
 
Na ontvangst van zowel de zorgovereenkomst als de zorgbeschrijving ondertekent Reisburo Vakantie & Zorg de formulieren ook en stuurt ze vervolgens naar u terug. De volgende stap is dat u de formulieren voordat uw vakantie begint ter beoordeling opstuurt naar de SVB of het zorgkantoor. 

Let op: Wij hebben GEEN toegang tot het PGB-portaal
 
Belangrijk:

Als de reservering van uw vakantie definitief is ontvangt u van ons een boekingsbevestiging en een factuur waarop staat wanneer u de aanbetaling en restantbetaling moet voldoen. Na afloop van uw vakantie ontvangt u een factuurspecificatie van Reisburo Vakantie & Zorg die u kunt opsturen naar de SVB, zodra de SVB het bedrag heeft uitgekeerd aan Reisburo Vakantie & Zorg storten wij het bedrag op uw rekening. U dient de volledige reissom dus wel eerst zelf te betalen, vergoeding vindt pas plaats na afloop van de vakantie.

Respijtzorg
Als u in de thuissituatie veel gebruik maakt van een mantelzorger dan is het heel belangrijk dat uw mantelzorger ook af en toe even tot rust kan komen om niet overbelast te raken. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding te krijgen voor respijtzorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij uw gemeente.

U hebt een WLZ indicatie

Als u een Wlz hebt met zorg in natura kan er gevraagd worden om een vergoeding van de kosten van eten dat niet in de locatie wordt genuttigd, dit gaat om gem. €6,- per dag. Verder kunt u de kosten het volgende jaar meenemen bij de belastingaangifte.

 
Betalen vanuit fondsen
Er zijn in Nederland enkele fondsen die financiële hulp bieden aan particulieren, u kunt hier een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van uw vakantie. U dient uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt, neem ook hier weer ruim de tijd, het aanvragen kost vaak veel tijd.

Voorbeelden van fondsen:

Phelps Stichting
Lichthoeve
Stinafo
Stichting Bleijdestein
Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
Stichting Radboud Kleisterlee
Stichting de Gouden Schakel